środa, 9 czerwca 2010

Ukażę wam prawdę o karze


Prosty sposób, jak uniknąć pomyłki w pisowni słów każę i karzę.

Bardzo często na forach internetowych i w komentarzach spotyka się błędną pisownię słów każę i karzę. Jako że mają zupełnie odmienne znaczenie, pomyłka może być brzemienna w skutkach.

Np. tryb rozkazujący ukaż znaczy - pokaż (coś), wskaż, a ukarzpokaraj, wymierz komuś karę.

Jak uniknąć pomyłki? Wystarczy pomyśleć, od jakiego słowa tworzymy tryb rozkazujący.

Zapamiętaj!

karać = wymienia się na rzukarz, skarz (na męki wieczyste). Przykład: Niech was Bóg pokarze, za to co zrobiliście!
ukazać, pokazać = wymienia się na żukaż, pokaż, wskaż (drogę, miejsce, osobę). Przykład: Ja wam jeszcze pokażę!

Słowo kazać ma jeszcze jedno znaczenie - ściśle związane z liturgią. Kazanie (wygłaszać kazanie to kazać) to mowa księdza do wiernych, ale też pełne patriotyzmu przemówienie do rodaków w obronie ojczyzny lub moralności (Kazania sejmowe ks. Piotra Skargi). Od tego słowa biorą swój początek frazeologizmy: Siedzieć jak na tureckim kazaniu, Prawić komuś kazania.
 
Ilustracja: fragment obrazu Jana Matejki Kazania Skargi


PS. Przypomniał mi się świetny skecz kabaretu Potem o Antygonie:
Antygona: - Bogowie cię pokarzą.
Kreon: - A niech mnie pokazują!

To wam pozwoli lepiej zapamiętać regułę :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najpopularniejsze wpisy (ostatnie 30 dni)