środa, 2 czerwca 2010

Drugie życie płyty DVD?


Opracowano nowy polimer zawierający dwie różne pochodne azowe. Materiał, wykorzystany jako nośnik informacji, umożliwia zapis nawet 20 razy większej ilości danych, jakie mieszczą się na tradycyjnej płycie DVD, donosi Journal of Materials Chemistry. Jest też znacznie trwalszy od używanego obecnie.

Azobenzen to substancja chemiczna, o fotochromowych właściwościach, której cechy wykorzystywane są od wielu lat między innymi przy produkcji nośników informacji - popularnych płyt CD oraz DVD.

Naukowcy z chińskiego University of Science and Technology of China, opracowali nowy polimerowy związek, który zawiera w swej strukturze dwie różne cząsteczki azowe. Jedna to azobenzen posiadający pierścień pirydynowy, a druga to mała azocząsteczka zawierająca układ fenolowy. Oddziaływanie tych elementów z wytworzeniem wiązań wodorowych prowadzi do uzyskania supramolekularnego filmu polimerowego, co umożliwia łatwe tworzenie trwałych powłok aktywnych - bisazopolimerowych.

Po udanej syntezie nowego polimerowego materiału, naukowcy przetestowali jego właściwości fizykochemiczne, tworząc cienką fotochromową powłokę, na powierzchni której za pomocą lasera zmieniano strukturę związków azowych, zapisując dane.

Według obliczeń, nowy azopolimerowy materiał, po odpowiednim przystosowaniu oraz użyciu właściwie dopasowanego źródła światła laserowego, pozwoli na zapis nawet 20 razy większej ilości danych, jakie można zmieścić na zwykłym dysku DVD. Co więcej, dane te zapisywane są na materiale o znacznie większej trwałości.

Prace badawcze koncentrują się obecnie na optymalizacji układu laserowego, by móc wykorzystać maksymalnie właściwości fotochromowe nowego nośnika danych.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce. Zdjęcie: sxc

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najpopularniejsze wpisy (ostatnie 30 dni)