czwartek, 20 maja 2010

Jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia powodzią i podczas ewakuacji?


Zagrożenie powodziowe objęło cały kraj. Początkowo strefa powodzi obejmowała południe Polski, teraz wraz z falą kulminacyjną na rzekach przesuwa się na północ. Z tego tekstu dowiesz się jak rozpoznać zagrożenie, jak się przygotować i postępować w razie ewakuacji.

Pogotowie przeciwpowodziowe jest ogłaszane przy wzroście stanów wody do poziomu ostrzegawczego z tendencją do dalszego podwyższania, alarm powodziowy jest ogłaszany przy wzroście stanów wody od poziomu ostrzegawczego do osiągnięcia stanu alarmowego. Jeśli wiesz, że twoja miejscowość jest zagrożona powodzią, skontaktuj się z lokalnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby dowiedzieć się,
 • czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią i objętym ewakuacją,
 • jakie będą stosowane sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe lub inny sygnał zwyczajowo przyjęty na terenie gminy),
 • gdzie w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.
Jeśli wiesz, że wystąpi duże prawdopodobieństwo powodzi, przygotuj się. Miej w posiadaniu sprawny sprzęt przydatny w czasie zagrożenia powodziowego:
 • latarki
 • przenośny radioodbiornik na baterie
 • zapasowe baterie do radia i latarek,
 • inny sprzęt oświetleniowy np. świece, lampy itp.,
 • lampy naftowe z zapasem nafty, zapałki, zapalniczki itp.
Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym (zgromadź żywność, wodę pitną, środki medyczne, zestaw pierwszej pomocy, odzież na zmianę, koce, śpiwory, dokumenty). Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych. Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.
W momencie gdy zagrożenie stało się faktem, przenieś się na wyższe kondygnacje budynku lub pobliskie wzniesienie terenu.

Plan działania:

 1. zabezpiecz mieszkanie (dom) poprzez przeniesienie wartościowego wyposażenia na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, wykorzystując do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne,
 2. w trakcie powodzi odłącz urządzenia elektryczne – nie zbliżaj się do urządzeń, gdy są wilgotne lub znajdują się w wodzie;
 3. wyłącz sieć gazową i wodociągową;
 4. w miarę możliwości wypełnij wannę i inne zbiorniki oraz pojemniki znajdujące się na wyższych kondygnacjach budynku wodą po wcześniejszej dezynfekcji takim płynami jak: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne;
 5. nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych – mogą być zatrute (skażone);
 6. staraj się ograniczyć chodzenie na obszarach zalanych wodą, w momencie kiedy woda przemieszcza się szybko – fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka;
 7. jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu tyczki – do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego;
 8. po ostrzeżeniu o zbliżającej się dużej powodzi, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy domu lub sam wypełnij ją czystą wodą – unikniesz w ten sposób uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych;
 9. dzieciom oraz osobom o ograniczonej świadomości należy umieścić w widocznym miejscu kartę z informacją ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz określeniem miejsca zamieszkania;
 10. w miarę możliwości zapobiegaj powstaniu paniki;
 11. jeżeli pozostałeś w domu i potrzebujesz pomocy wywieś flagę o następujących kolorach:
 • biała – potrzeba ewakuacji,
 • czerwona – potrzeba żywności i wody,
 • niebieska – potrzeba pomocy medycznej.
Powiadamianie ludności o ewakuacji następuje w formie komunikatów. Do ich ogłoszenia wykorzystuje się sposób zwyczajowo przyjęty w danej społeczności, a także środki masowego przekazu (lokalne radio i telewizja, obwieszczenia, ulotki itp.).

Ewakuacja jest dobrowolna (chyba, że w określonych sytuacjach przepisy stanowią inaczej). To obywatel decyduje czy chce poddać się procesowi ewakuacji czy też nie. Wiele osób decyduje się do ostatniej chwili pozostać przy swoim dobytku. W sytuacji realnego zagrożenia życia wzywają pomoc – w ten sposób narażają nie tylko siebie, ale też ratowników, którzy muszą na wezwanie odpowiedzieć. Dlatego warto zawczasu pomyśleć, czy jest sens upierać się przy pilnowaniu mienia, czy lepiej być przygotowanym na opuszczenie domu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najpopularniejsze wpisy (ostatnie 30 dni)