sobota, 24 lipca 2010

Projekt Rosetta - ocalić języki od zapomnienia


Projekt Rosetta to międzynarodowa współpraca specjalistów językowych i native speakerów mająca na celu zbudowanie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej obejmującej wszystkie ludzie języki. Projekt zawiera 100 000 stron dokumentujących ponad 2500 języków.

Postępująca globalizacja zagraża ludzkiej różnorodności językowej i kulturowej. Autorzy projektu ostrzegają, że możemy stracić aż 90% światowej różnorodności językowej w ciągu następnego stulecia. Wraz z ginięciem języków zanika także przekazywanie tradycji i kultury.

Projekt Rosetta stara się powstrzymać ten trend, jego twórcy chcą promować wśród ludzi różnorodność kulturową i językową. Dodatkowo podejmują działania mające na celu zachowanie informacji o wszystkich językach, by nie znikły bez śladu.

W ramach projektu powstał dysk, który ma stanowić trwałe archiwum ludzkich języków. Dysk zawiera 13 000 stron dokumentacji. Wszystkie informacje na dysku zapisane są analogowo. W centralnej części dysku znajduje się wizerunek Ziemi i wiadomości w ośmiu głównych językach świata.

Dysk stanowi archiwum 1500 ludzkich języków. Aby odczytać wszystkie informacje należy oglądać dysk w powiększeniu 1000x. Pojedyncze strony widoczne są już przy powiększeniu 100x.

Ze względu na to że nie ma tutaj zapisu cyfrowego, dane nie są uzależnione od żadnego formatu.

Dysk ma wielkość 10,2 cm i jest zrobiony z niklu. Górna półkula dysku jest ze szkła powiększającego 6x. Całość została opracowana przez laboratorium Los Alamos i Norsam Technologies. Autorzy chcą, by dysk był traktowany jako następna generacja mikrofilmu. Maksymalna pojemność dysku wynosi około 30 000 stron tekstu (wymagane powiększenie 1000x).


W chwili obecnej wyprodukowanie dysku jest dość kosztowne, prowadzone są jednak prace mające na celu znaczące obniżenie kosztów. Projektanci chcą stworzyć tańszą wersję dysku, która byłaby produkowana masowo i szeroko rozpowszechniana.

Dysk zawiera:
  • informacje gramatyczne,
  • opis wymowy w danym języku,
  • strukturę poszczególnych języków (jak tworzone są zdania, podstawowy wykaz słownictwa i jeżeli to możliwe także teksty w danym języku),
  • opisy związane z kulturą danego języka.
Zawarto tam także tłumaczenia takich materiałów jak początek Księgi Rodzaju, czy Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Może i nasze najbardziej cenne informacje można by zapisać w ten sposób?

Strona projektu: http://rosettaproject.org/

Autorem artykułu jest Grzegorz Gałęzowski. Tekst pochodzi z Internetowego Forum Archiwalnego i został wykorzystany na blogu za zgodą autora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najpopularniejsze wpisy (ostatnie 30 dni)